Veilige school

De school wil voor ouders, kinderen, leerkrachten en alle betrokkenen een veilige omgeving zijn. We streven naar een ontspannen en open sfeer waar vertrouwen heerst.

In de pauzes is de tussenschoolse opvang aanwezig om voor de veiligheid van de kinderen te zorgen en op de kwaliteit van het spel te letten.
 

Voor de gezelligheid op school speelt natuurlijk ook de inrichting van de lokalen en het plein een rol. 
Vooral door de in het verleden gevolgde teamcursus ‘Bouwen aan een Adaptieve School’ blijft dit aspect telkens onder onze aandacht.


Ook geven we door het gebruik van de Padmethode en Kanjertraining structureel meer aandacht aan kinderen met sociaal-emotionele behoeften.

Gedragssprotocol

Ook hebben we een gedragsprotocol opgesteld. God houdt van ons en wij dienen Hem uit liefde. Vanuit deze basis willen we leerlingen een veilige leer- en leefomgeving bieden in school en in de eigen klas.

Voorwaarde hiervoor is dat er veiligheid, orde en duidelijkheid wordt ervaren binnen de school en klas. Regels en routines helpen om dit te realiseren. In ons gedragsprotocol zijn afspraken beschreven.

Gedragsprotocol ARS.pdf