Schooltijden van de ARS

De schooltijden zijn als volgt geregeld:

Maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag:

 

De  ochtenden zijn van 08.30 – 12.00 uur (pauze van 10.30 – 10.45 uur)

De middagen van 12.45 – 15.00 uur

De middagpauze is van 12.00 – 12.45 uur

Vanaf 12.10 uur is er pleinwacht aanwezig.

Vanaf 12.35uur verwachten wij de kinderen weer op school die thuis hebben gegeten. Dan vallen zij weer onder onze verantwoordelijkheid.

 

Woensdagmorgen zijn de tijden iets anders: 

08.30 – 12.30 uur (pauze van 10.30 – 10.45 uur)

Groep 1 t/m 4 is iedere vrijdagmiddag vrij.

Bovendien is groep 1 ook op vrijdagmorgen vrij.