Overblijven

  • De leerkrachten eten met de kinderen in de groep; na het eten

    worden zij opgevangen door de tussenschoolse opvang. Dit zijn geschoolde TSO-ers (tussenschoolse opvang) en broodschoolouders.
    De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de kinderen uit de betrokken groep.

  • Na het eten gaan de broodschoolkinderen naar buiten, zij mogen alleen naar binnen met toestemming van de TSO-er of de broodschoolouder.

  • Bij de eerste bel gaan alle leerlingen rustig naar binnen (zie school binnen gaan).

  • Leerlingen die thuis gegeten hebben komen na 12.35 uur op school, vanaf dit tijdstip is de school pas verantwoordelijk voor alle leerlingen.

 

Tussenschoolse Opvang

Erica Holsappel 0523-785237