Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept leren van binnenuit is gebaseerd op de theorie van Fred Korthagen zoals ook terug te vinden is in het boek Leren van Binnenuit (Korthagen & Lagerwerf, 2011).

 We zijn nieuwsgierig naar de binnenkant van de ander. Er is namelijk zoveel meer dan je kunt zien. Daarvoor gebruiken we de principes van kernreflectie.

 We zijn steeds op zoek naar de idealen en kwaliteiten van de ander (leerling, collega en ouder). Als idealen en kwaliteiten herkend, benoemd en erkend worden en je ermee aan de slag gaat ontstaat flow. Dat is een motor voor ontwikkeling. Flow kan echter worden tegengehouden door belemmeringen. Externe belemmeringen (iets of iemand houdt mij tegen) kunnen leiden tot interne belemmeringen (ik kan het niet).

 Als het werken op school ingewikkeld is (sociaal of cognitief) kan de leerkracht het kind helpen zicht te krijgen op belemmeringen. Belemmeringen van kinderen zijn vaak nog niet zo diep ingesleten. Door een kindgesprek kunnen belemmeringen in ander perspectief komen te staan, waardoor flow weer teruggevonden kan worden.

 Bij ieder gesprek is het zinvol om te liften tussen het hoofd (denken), het hart (voelen) en de buik (willen). Daarmee komt de hele mens in beeld. Als beide gesprekspartners dat doen ontstaat verdiept contact en kan meer tegemoet gekomen worden aan de psychologische basisbehoeften Relatie, Autonomie en Competentie.

Op onze Opleidingsschool werken we in een kenniskring samen met studenten en vertegenwoordigers van hogeschool Viaa. Studenten doen onderzoek ten behoeve van de leerteams van de ARS. We verwerven samen kennis en delen die kennis met alle betrokkenen. Achter de buttons kunt u meer informatie vinden.

 

 

Academische Basisschool

We werken al  jaren met een Kenniskring op de ARS. Deze groep bestaat uit docent(en) van de Viaa Hogeschool, een onderzoeksdocent, teamleden van de ARS, studenten van de Viaa.

We willen graag delen met u wat we zoal aan onderzoeken hebben gedaan. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op. Wie weet kunnen we iets voor u betekenen.

Achter de button 'kenniskring' vindt u meer iinformatie.