Visie

We hebben als team een gezamenlijke visie ontwikkeld. In de visie verwoorden we ons inspirerend toekomstbeeld, dus waar uiteindelijk ons verlangen ligt.

Visie ARS:

Wij zijn een zich steeds ontwikkelende onderwijsorganisatie die elk aan ons toevertrouwde kind een uitdagende, toekomstgerichte leeromgeving biedt.

Daarbij sluiten we aan bij de ontwikkeling van het individuele, zelfstandig wordende kind en maken we het bewust van zijn relatie met God.

Zo werken wij, met ouders als partners, aan christelijk onderwijs en geloofsopvoeding, en blijven we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ons onderwijs te verbeteren.

De komende jaren willen we aan al deze mooie woorden elke dag een concrete invulling geven.

Missie

Kernachtig luidt nu onze missie, dus datgene waar we voor staan:

Geloof in ontwikkeling

Ideaal

Vanuit onze visie willen we het leren van binnenuit integreren in ons totale onderwijs.

Lees meer