IDENTITEIT

We werken vanuit het relatiemodel: Liefde voor God, liefde voor onze naasten, liefde voor de natuur en liefde voor onszelf.

Dit hebben we uitgewerkt in het document identiteitsmodel relatiemodel. Waarom zijn wij een school waar we leerling van Jezus willen zijn.

Naam van de school

Onze basisschool heeft als naam ‘Dr. Albertus Risaeus School”, afgekort als ARS. Waar komt deze naam vandaan?

Albertus Risaeus werd in 1510 in Hardenberg geboren. Zijn ouders waren arm en hij werd op jonge leeftijd uit huis geplaatst. In Groningen werd hij opgevoed door een club die de “Broeders des Gemeenen Levens” werden genoemd. ‘Gemeenen’ betekent hier iets van gezamenlijk of samen. Toen hij 17 jaar was, werd hij verder onderwezen in een klooster. In 1539 promoveerde hij tot doctor in de theologie. In 1543 brak Albertus met de Rooms Katholieke Kerk. Hij sloot zich aan bij de belijders van de “nije lere” (nieuwe leer). Als gereformeerd predikant zette hij zich in voor de kerken van de Reformatie. Hij heeft zich ingezet voor de waarheid van Gods Woord, eerst in Nederland en later in Duitsland.

Hoe komt de school nu bij deze naam? Ds. J.J. Wildeboer, een vroegere predikant te Hardenberg (1970-1977), heeft van deze geschiedenis studie gemaakt en hij heeft bij de opening van de school de naam bekend gemaakt.