Ouderbetrokkenheid

Samen met ouders hebben we een beleidsdocument Ouderbetrokkenheid gemaakt.

Dit is mei 2015 vastgesteld en wordt jaarlijks besproken.

Een aantal ouders helpen dit document 'levend' te houden.