De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 7 en 8 en de schoolleider. Deze club vergadert zeven keer dit schooljaar: De data staan vermeld in de kalender.